Procedura zgłaszania skarg i reklamacji na usługi szkoleniowe

Firma LifeTrip - Survival & Bushcraft chcąc zareagować – tak szybko, jak tylko jest to możliwe – na sytuacje trudne i nie przewidywalne oraz zastrzeżenia Klientów (tak uczestników szkoleń jak i podmiotów zamawiających), informuje jak zamierza postępować z reklamacjami.

Mamy jednocześnie świadomość, że każda reklamacja (zasadna lub nie) jest dla nas prezentem, informacją o naszych działaniach które mogą wymagać poprawy, którą uzyskując możemy się rozwijać! Tylko dbając o jakość naszych usług szkoleniowo – doradczych i obsługi Klienta, działając procesowo i zgodnie z ustalonymi celami z Klientem, możemy liczyć na Jego zaufanie, kolejne zakupy i polecenia i że nie odejdzie do konkurencji, a my nawet nie będziemy wiedzieli dlaczego tak się stało!

 1. Każdy uczestnik (lub podmiot zamawiający) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.

 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub mailem, na tradycyjny lub elektroniczny adres firmy LifeTrip - Survival & Bushcraft.

 3. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe do uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,

 2. nazwę i datę usługi (imię i nazwisko trenera) wobec której zgłasza się zastrzeżenie,

 3. przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,

 4. uzasadnienie reklamacji,

 5. proponowany sposób rozwiązania sprawy – oczekiwania wobec firmy LifeTrip - Survival & Bushcraft, m.in:

 • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia, z zastrzeżeniem, że  (50% uczestników szkolenia zgłosiła niezadowolenie).

 • zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę LifeTrip - Survival & Bushcraft informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 1. Firma LifeTrip - Survival & Bushcraft zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości powyższych zasad.

 1. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Przydatne Linki:

O Nas

Polityka Prywatności

Regulamin

Kontakt

FAQ

Blog