top of page

Regulamin Szkoły LifeTrip

Zapoznaj się z naszym regulaminem szkoły jak i sklepu

Regulamin

Ogólne

 1. Uczestnik szkolenia/imprezy stawia się na szkolenie/imprezę w dowolnym stroju, umożliwiającym wygodne poruszanie się jak również bierze pod uwagę możliwość jego zniszczenia.

 2. Ubiór powinien być odpowiednio dobrany do warunków pogodowych panujących o danej porze roku.

 3. Uczestnik szkolenia/imprezy może zabrać ze sobą sprzęt outdoorowy jaki posiada lub chciałby przetestować podczas zajęć szkoleniowych.

 4. Sprzęt uczestnika szkolenia przed rozpoczęciem zajęć zostanie przejrzany, jego nadwyżki zostaną w miarę możliwości bezpiecznie przechowane do zakończenia zajęć i zwrócone kursantom.

 5. LifeTrip nie ponosi wobec uczestników szkolenia/imprezy, odpowiedzialności w razie wypadków oraz utraty bądź zniszczenia ich własności, chyba że szkoda wynika z umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania organizatora szkolenia/imprezy, bądź osób działających w ich imieniu.

 6. Udział w szkoleniu/imprezie jest możliwy po zaakceptowaniu przez uczestnika szkolenia/imprezy niniejszego regulaminu.

 7. Uczestnik Szkolenia/imprezy zobowiązany jest do stawienia się w dniu rozpoczęcia szkolenia/imprezy w wyznaczonym przez LifeTrip miejscu i czasie.

 8. Szczegóły szkolenia/imprezy wysyłane są do klienta na adres mailowy podany podczas dokonywania rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty za szkolenie.

 9. Opiekun przybywający na szkolenie/imprezę z osobą niepełnoletnią ponosi tylko i wyłącznie koszty wyżywienia. Nie dotyczy Oferty “Atrakcje Dla Dzieci” & "One Day School Of Survival"

 10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do zgłoszenia organizatorowi szkolenia/imprezy informacji z danymi opiekuna.

 11. W przypadku uczestników poniżej 18-teg roku życia wymagany jest kontakt telefoniczny opiekuna z instruktorami oraz pisemna zgoda wypełniona na udostępnionym formularzu przez LifeTrip.

 12. Szkolenie/Impreza przeznaczone jest do osób w wieku od 12-tego roku życia. Nie dotyczy Oferty “Atrakcje Dla Dzieci” oraz "One Day School Of Survival"

Sprawność Fizyczna

 1. Podczas szkolenia/imprezy nie jest wymagana specjalna sprawność fizyczna oraz uwarunkowania kondycyjne.

 2. Podczas zajęć nie ma rozróżnienia na płeć kursanta czy wiek.

 3. Wszystkie zadania wykonywane podczas szkolenia/imprezy są dostosowane do uwarunkowań fizycznych całej grupy.

Dodatkowe Informacje

 1. Dodatkowe informacje nie wymienione powyżej a dotyczące poszczególnych ofert.

 2. “Atrakcje Dla Dzieci”

 3. Udział w zabawie nie jest ograniczony wiekowo.

 4. Podczas zajęć jeden opiekun może mieć pod opieką dwoje dzieci.

 5. Cena zabawy obwiązuje opiekuna jak również dzieci powyżej czwartego roku życia.

Bezpieczeństwo

 1. Każdy uczestnik szkolenia/imprezy jest obowiązany zachować bezwzględne środki bezpieczeństwa.

 2. Uczestnik szkolenia/imprezy zobowiązany jest do informowania Instruktorów o ewentualnych sytuacjach niebezpiecznych jakie zaistniały lub mogą zaistnieć podczas szkolenia/imprezy.

 3. Organizator szkolenia/imprezy zobowiązany jest do przekazania podstawowej wiedzy o miejscach gdzie dostępna jest apteczka.

 4. Kursanci zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących podczas szkolenia/imprezy. Oraz wykonywania poleceń instruktora.

 5. Osoba biorąca udział w Szkoleniu/imprezie, zobowiązuje się do wykonywania zadań zgodnie z zasadami szkolenia/imprezy chyba, że zasady będą naruszać w jakikolwiek sposób jego bezpieczeństwo bądź bezpieczeństwo innych uczestników szkolenia/imprezy.

 6. Osoby poniżej 18-tego roku muszą przybyć na szkolenie z osobistym opiekunem.

 7. Pełną odpowiedzialność za osoby poniżej 18-roku życia ponosi opiekun.

 8. Zabrania się spożywania podczas szkolenia/imprezy alkoholu oraz środków odurzających.

Voucher

  • Jest to bon prezentowy lub bilet wstępu wydrukowany na specjalnym papierze, zawierający logo LifeTrip, czytelny własnoręczny podpis Instruktorów LifeTrip

  • Voucher wysyłany jest pocztą na koszt LifeTrip, na wskazany przez zamawiającego adres.

  • Zamawiający wskazuje w kwestionariuszu Imię i Nazwisko obdarowanego.

  • Termin realizacji vouchera mija po roku od dnia odbioru listu z prezentem.

  • Terminy szkoleń dostępne są w zakładce "Kalendarz" oraz "Rezerwacje"

  • LifeTrip zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.

  • Voucher wysyłany jest Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru.

  • Realizacja zamówienia Vouchera następuje w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania przelewu.

  • LifeTrip nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Poczty Polskiej w dostarczeniu przesyłki.

  • Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

  • Voucher może być wykorzystany przez inną osobę niż  ta wskazana na nim.

  • W przypadku zagubienia bądź zniszczenia vouchera prosimy o kontakt.  e-mail:  kontakt@lifetrip.pl 

  • Realizacja Vouchera następuje po rejestracji na wybranym szkoleniu w zakładce "Rezerwacje" i podaniu numeru Vouchera w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Ubezpieczenie

 1. W ramach naszych szkoleń, każdy uczestnik zajęć, jest ubezpieczony od NNW

 2. Firma Signal Iduna

 3. NNW na kwotę 2 000 PLN

 4. Podczas procesu rejestracji na szkolenie, kursant zobowiązuje się podać swoje prawdziwe Imię i Nazwisko oraz dokładną datę urodzenia. (dane wymagane do ubezpieczenia)

Sprzęt

 1. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przesłania organizatorowi na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,  informacji o brakującym sprzęcie.

 2. Wymagany sprzęt jaki będzie potrzebny w szkoleniu:

  • Śpiwór

  • Kari-mata

  • Ubranie - dostosowane do aktualnie panujących warunków pogodowych.

  • Obuwie - dostosowane do aktualnie panujących warunków pogodowych.

  • Kubek

  • Sztućce / Niezbędnik

 3. Wypożyczony sprzęt trzeba zwrócić niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

 4. Uczestnik szkolenia odpowiada finansowo za umyślne zniszczenie wypożyczonego sprzętu.  

 5. Sprzęt jaki może przydać się podczas zajęć:

  • Nóż

  • Krzesiwo

  • Plecak

  • Kompas / Busola

  • Latarka

  • Worek na śmieci

  • Zapasowa para skarpet

  • Sznurek

  • Apteczka

Płatność i Rezerwacja

  • Cena za szkolenie/imprezę uzależniona jest od wybranej opcji z oferty firmy LifeTrip oraz obowiązującej promocji.

  • Cena wybranego szkolenia/imprezy znajduje się na stronie (www.lifetrip.pl) w odpowiednich  panelach z wydarzeniami .

  • Rezerwacja szkolenia/imprezy następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% ceny danego szkolenia/imprezy.

  • Całość kwoty za wybrane szkolenie powinna być uregulowana najpóźniej w dniu szkolenia.

  • Zadatek przepada w momencie gdy:

  • Kursant rezygnuje ze szkolenia.

  • Kursant nie przyjedzie na szkolenie.

  • Kursant nie poinformuje LifeTrip.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/imprezy o chęci zmiany terminu szkolenia/imprezy.

  • Zwrot kwoty za szkolenie/imprezę następuje w poniższych przypadkach:

  • Firma LifeTrip odwoła szkolenie/imprezę i nie jest w stanie wyznaczyć innego dogodnego terminu dla klienta

  • Rezerwacje na szkolenia przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed planowanym szkoleniem. 

  • Opłata za szkolenie może zostać uiszczona za pomocą portalu PayPal bądź bezpośrednio przelewem tradycyjnym na
   numer konta:  28 1140 2004 0000 3002 6985 8418​​

  • Opłata za wykupiony Voucher jest bezzwrotna.

  • Wykupiony Voucher można wymienić na inne szkolenie w tej samej cenie lub droższe po dokonaniu dopłaty.

Regulamin Sklepu LifeTrip.pl

​Warunkiem skorzystania z usług i systemu informatycznego sklepu lifetrip.pl jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

 

Regulamin jest oparty na obowiązujących w Polsce przepisach, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.

5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Przepisów dotyczących zasad opodatkowania.

 

Definicje

 

LifeTrip - LifeTrip Survival & Bushcraft Sebastian Kostański . zarejestrowana pod numerem REGON 367045403  z siedzibą przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego 40/78, 02-679 Warszawa.

Biuro sprzedaży - biuro prowadzone przez LifeTrip Survival & Bushcraft, znajdujące się w Warszawie przy ulicy Z. Modzelewskiego 40/78

Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem http://www.lifetrip.pl, będący własnością LifeTrip, obsługiwany przez pracowników LifeTrip.

Prezent/Szkolenie/Wyprawa - towar lub usługa oferowana w sklepie.

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Prezent/Szkolenie/Wyprawa, która zawarła umowę z LifeTrip.

Korzystający - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona do skorzystania z Prezent/Szkolenie/Wyprawa, na warunkach określonych w dalszej części regulaminu. Korzystającym może być także Kupujący.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, realizująca uprawnienia Korzystającego, posiadająca niezbędne uprawnienia i kompetencje do realizacji Prezent/Szkolenie/Wyprawa, wykonująca działalność na własny rachunek i odpowiedzialność, realizująca uprawnienia Korzystającego na podstawie umowy zawartej z LifeTrip, zobowiązującej go do realizacji uprawnień Korzystającego.

Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy, który umożliwia Korzystającemu realizację Usługi wyszczególnionego w Voucherze; .

Bon podarunkowy - Voucher o określonej wartości, który można wykorzystać do zakupu Prezentów; użycie bonu podarunkowego w trakcie zakupów powoduje obniżenie kwoty do zapłaty o wartość bonu; nie można go wykorzystywać do zakupu innych bonów podarunkowych.

Zestaw prezentowy - zestaw Prezentów, którego zawartość określa LifeTrip

Numer Vouchera - ciąg cyfr i liter znajdujący się na Voucherze, których podanie jest niezbędne do realizacji Usługi.

Lokalizacja - miejsce realizacji Usługi. Lokalizacja jest zdefiniowana na stronie szkoły w sekcji Rezerwuj szkolenie.

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Zawarcie i realizacja umowy

 

1. Umowę zakupu Usługi można zawrzeć za pośrednictwem strony internetowej http://www.lifetrip.pl, oraz przez telefon. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania płatności przez LifeTrip.

2. Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji zobowiązań z LifeTrip i Wykonawcy wynikających z zawartej umowy zakupu Prezent/Szkolenie/Wyprawa. Wszelkie ewentualne skutki wynikające z braku danych lub podania danych błędnych ponosi Kupujący.

3. Kupujący zamawiając Prezent/Szkolenie/Wyprawa, powinien upewnić się, czy nie ma przeciwwskazań do skorzystania z Usługi przez Korzystającego. W szczególności Kupujący powinien upewnić się co do wymagań dotyczących wieku, wagi, wzrostu, stanu zdrowia, kondycji, uprawnień (np. prawo jazdy odnośnej kategorii, wizy, paszporty), lub umiejętności (np. rozumienia języka niezbędnego do realizacji Usługi).

4. Voucher/Usuga może zostać zrealizowany przez określony czas od daty jego wystawienia. Czas ten podany jest w opisie Usługi na stronie sklepu, a ostatni dzień upływu terminu znajduje się na Voucherze. Uzgodnienie terminu realizacji Vouchera z Wykonawcą powinno odbyć się nie później niż 30 dni przed końcem ważności Vouchera, jeśli przedmiotem zakupu są usługi/towary wymagające rezerwacji. Sklep nie zwraca pieniędzy za niezrealizowany Prezent jeśli rezerwacja została dokonana w czasie gdy do końca ważności Vouchera pozostało mniej niż 30 dni.

5. Niezrealizowanie Vouchera w czasie podanym przy opisie Usługi oznacza jednostronne odstąpienie od umowy, co powoduje ustanie zobowiązań LifeTrip i Wykonawcy w stosunku do Kupującego i Korzystającego. W szczególności Kupującemu i Korzystającemu nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup Usługi.

6. Realizacja Vouchera następuje po uprzedniej rezerwacji (jeśli jest wymagana) za pośrednictwem infolinii Biura Sprzedaży lub formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie sklepu. W przypadku niektórych usług rezerwacja może wymagać dodatkowych uzgodnień, które przeprowadzą pracownicy biura, aby ustalić szczegóły realizacji usługi. Dokonując rezerwacji należy podać dane niezbędne do realizacji usługi. Dane te mogą mieć różny zakres w zależności od realizowanego Vouchera.

7. Korzystający zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu Wykonawcy udostępnianego na stronie internetowej Wykonawcy, lub na miejscu przed realizacją Prezent/Szkolenie/Wyprawa.

8. Możliwa jest dwukrotna zmiana terminu realizacji Usługi, którego dostawa (wykonanie) odbywa się na terenie Polski. Aby dokonać zmiany terminu należy skontaktować się z LifeTrip minimum 7 dni robocze przed zarezerwowanym wcześniej terminem realizacji Usługi. W przypadku Usługi realizowanego poza granicami Polski, nie ma możliwości zmiany terminu realizacji Usługi.

9. Jeżeli warunki zewnętrzne uniemożliwiają realizację Usługi, Korzystający umawia się z Wykonawcą na inny termin realizacji.

10. Je  Usługi uzależniona jest od spełnienia określonych wymagań (w szczególności osiągnięcia odpowiedniego wieku lub posiadania odpowiednich uprawnień) Wykonawca jest upoważniony do kontroli spełniania tych wymagań przez Korzystającego. Korzystający ma obowiązek okazać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań. W razie odmowy okazania dokumentów Wykonawca ma prawo do odmowy realizacji Usługi, bez prawa Kupującego i/lub Korzystającego do roszczeń względem LifeTrip lub Wykonawcy, jeśli wymagania te zostały wskazane w opisie Usługi.

11. Realizacja Usługi przez osoby niepełnoletnie wymaga obecności przedstawiciela ustawowego lub okazanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na realizację Usługi. Zgoda powinna zawierać dane przedstawiciela ustawowego, umożliwiające kontakt telefoniczny w celu możliwości przeprowadzenia weryfikacji zgody. W przypadku braku zgody Wykonawca ma prawo odmowy realizacji Usługi, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługują roszczenia w wobec LifeTrip lub Wykonawcy.

12. Podczas realizacji Usługi Korzystający ma obowiązek stosowania się do regulaminów, instrukcji, wytycznych określonych przez LifeTrip lub Wykonawcę. Korzystający ma również obowiązek stosowania się do poleceń Wykonawcy Usługi w czasie jego realizacji, mających związek z zachowaniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem mienia Wykonawcy.

13. Korzystający zobowiązany jest posiadać przy sobie podczas realizacji Usługi ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz ważny, poprawnie wypełniony i podpisany przez Korzystającego Voucher.

14. Korzystający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy ważny, poprawnie wypełniony i podpisany przez Korzystającego Voucher.

15. Korzystający jest zobowiązany stawić się w lokalizacji punktualnie zgodnie z zarezerwowanym terminem.

16. W przypadku niestawienia się Korzystającego w wybranej lokalizacji w zarezerwowanym terminie przepada możliwość realizacji Usługi, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługują roszczenia wobec LifeTrip lub Wykonawcy. Jeżeli spóźnienie przekroczy 15 minut, Wykonawca może odmówić spełnienia świadczeń, jeśli wykonanie tych świadczeń nie będzie możliwe w zarezerwowanym terminie.

17. Wykonawca ma prawo odmówić Korzystającemu wykonania usługi, jeśli nie spełnia on wszystkich wymogów wymienionych w opisie Usługi, lub innych oczywistych wymogów umożliwiających bezpieczną realizacje usługi, których niespełnienie wynika z winy Korzystającego, w szczególności, kiedy znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach Voucher traci ważność, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługuje roszczenie wobec Wykonawcy i LifeTrip.

18. LifeTrip zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji Usługi z ważnych przyczyn, wynikających z działania siły wyższej i przyczyn niezależnych od LifeTrip (w szczególności likwidacja działalności Wykonawcy, upadłość Wykonawcy, utrata uprawnień Wykonawcy itp.). Korzystający ma w takim przypadku prawo do wyboru innego Usługi z oferty LifeTrip o wartości nieprzekraczającej wartości niezrealizowanego Usługi, lub rezygnacji z jego realizacji. Całkowita wartość zakupionego Usługi, lub różnica wynikająca z jego wymiany zostanie zwrócona na konto Kupującego do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Korzystającego podjętej decyzji drogą mailową, lub listownie.

Płatność

1. Wszystkie kwoty podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Jeżeli nie zaznaczono inaczej, ceny nie zawierają kosztów ewentualnej dostawy i/lub transportu do miejsca świadczenia Usługi.

2. LifeTrip wystawi i dostarczy Kupującemu dokumenty sprzedaży, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgodne z uzgodnieniami pomiędzy Kupującym a LifeTrip. Przy braku odmiennego zastrzeżenia uznaje się, że Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.

3. Warunkiem otrzymania vouchera jest opłacenie należności za Usługę, które może nastąpić:

a) w drodze przelewu bankowego na konto LifeTrip, podane w trakcie obsługi zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; opis przelewu powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego;

b) poprzez płatność online (e-przelew)

c) płatność przy odbiorze, wybór tego sposobu płatności może wiązać się z dodatkową opłatą, o której Kupujący zostanie poinformowany przed wyborem tego sposobu dostawy.

4. W przypadku wyboru opłacenia należności za usługę w formie przelewu bankowego i braku wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia zamówienie uważa się za nieważne, chyba, że Kupujący uzgodni z LifeTrip inny termin wpłaty.

5. Płatności online obsługują firmy PayU S.A. Oraz bezpośrednio na numer konta wskazany przy składaniu zamówienia.

 

Dostawa Vouchera

1. Kupujący w momencie składania zamówienia wybiera sposób dostawy. Formy dostawy:

a) w postaci elektronicznej (plik pdf przeznaczony do samodzielnego wydruku ) wysyłany w sposób automatyczny na wskazany przez Kupującego adres e-mail od razu po złożeniu zamówienia, voucher pozostaje nieaktywny (brak możliwości rezerwacji Usługi) do momentu zaksięgowania wpłaty przez LifeTrip 

b) za pośrednictwem operatora firmy kurierskiej w formie papierowej lub innej wskazanej w zamówieniu, na wskazany przez Kupującego adres. Czas dostarczenia przesyłki tą metodą zależny jest od szybkości operatora poczty, i wynosi przeciętnie 2-5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego LifeTrip.

c) za pośrednictwem kuriera, na wskazany przez Kupującego adres. Czas dostarczenia przesyłki tą metodą wnosi 1-2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego LifeTrip.

2. Na życzenie Kupującego Voucher może zostać opakowany i dostarczony w specjalny sposób, uzgodniony w trakcie zamówienia z pracownikiem LifeTrip lub w sposób wskazany w formularzu zamówienia, jeżeli opis produktu przewiduje taki specjalny sposób.

3. Dostawa Vouchera w sposób określony w p. 1 b), c) oraz w p. 2. może wiązać się z dodatkowym kosztem przesyłki, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy Vouchera.

Wymiana i wybór Usługi

1. Korzystający może wymienić Voucher na inny przez cały okres ważności vouchera pod warunkiem, że do tego czasu nie została dokonana rezerwacja. Wymiana Vouchera może być dokonana jeden raz.

2. Przy wymianie vouchera na tańszy nie będzie zwracana różnica w cenie.

3. W razie, gdy nowo wybrany Voucher jest droższy od pierwotnie zakupionego, wymiana Vouchera następuje po opłaceniu różnicy w cenie i kosztach dostawy.

4. Przy wymianie Vouchera, termin ważności nowo wybranego Vouchera jest taki sam jak termin ważności Vouchera wymienianego.

Odstąpienie od umowy

1. Możliwe przyczyny odstąpienia od umowy przez Kupującego zostały określone w regulaminie. Oprócz tego, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, o ile Prezent nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie na adres biura sprzedaży lub na adres e-mail biura sprzedaży oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia należy załączyć otrzymany uprzednio Voucher w formie, w jakiej został uprzednio dostarczony. Przesłane uprzednio Vouchery stają się nieważne w chwili otrzymania przez LifeTrip oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego.

2. Zwrot wpłaconej uprzednio przez Kupującego kwoty następuje na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia Kupującego. W przypadku płatności kartą zwrot następuje bezpośrednio na rachunek karty.

Odpowiedzialność LifeTrip za świadczenia związane z Usługą

1. LifeTrip nie świadczy usługi będącej przedmiotem Usługi ani nie jest producentem, dostawcą i importerem towarów, jeśli dostawa towarów wchodzi w skład Usługi lub towaru, chyba, że w opisie Usługi znajdą się inne informacje. Świadczenie usług będących przedmiotem Umowy odbywa się na zasadach określonych w umowie zawieranej przez LifeTrip z Wykonawcą, w której LifeTrip pełni rolę podmiotu pośredniczącego.

2. Wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę należy zgłosić do LifeTrip niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających takie roszczenie. LifeTrip przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności i odpowiedzialności Wykonawcy (zobacz również Reklamacje).

3. Za bezpieczeństwo Korzystającego i bezpieczeństwo jego mienia podczas realizacji Usługi odpowiada wyłącznie Korzystający - w ramach konsekwencji niestosowania się do poleceń Wykonawcy oraz Wykonawca zgodnie z własnym regulaminem świadczenia usług.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest LifeTrip.

LifeTrip oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, polityką prywatności zawartą na stronie www.lifetrip.pl, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania Usługi należy zgłosić do LifeTrip w terminie 14 dni od daty realizacji Usługi lub daty w której miał być zrealizowany.

2. Rozpatrywane będą tylko reklamacje złożone drogą mailową lub pisemną.

3. LifeTrip zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. LifeTrip nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę nieuprawnioną. W takiej sytuacji traktuje się Voucher jako wykorzystany.

Zastrzeżenia

Sprzęt widoczny na materiałach reklamowych i promocyjnych może odbiegać nieznacznie od sprzętu używanego do realizacji Usługi. Może to dotyczyć w szczególności modeli i kolorów wykorzystywanego sprzętu.

Spory

W przypadku wystąpienia sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.

bottom of page