top of page

Moda Na Survival

"Survival" czyli sposób na niezależność w sytuacji awaryjnej / nieprzewidzianej.


Gdy zajrzymy na łamy prasy, poczytamy trochę wiadomości ze świata, z łatwością dostrzeżemy, że żyjemy w bardzo trudnych czasach, brak stabilizacji politycznej w Europie a nawet na całym świecie sprawia, że ludzie chcą być bardziej niezależni, chcą wziąć sprawy we własne ręce. Coraz częściej na szkolenia czy obozy survivalowe zapisują się ojcowie ze swoimi dziećmi.

Analizując rynek szkoleń survivalowych widzimy:

Zainteresowanie w podziale na płeć:

Mężczyźni: 64%

Kobiety: 36%

Tendencja w obu przypadkach jest rosnąca na korzyść kobiet dane z zeszłego roku pokazywały wartości M. 69% K. 31%.

Zainteresowanie w podziale na wiek:

35-44 lata 43%

25-34 lata 35%

18-24 lata 22%

Wartości utrzymują się na tym samym poziomie

jeśli chodzi o analizę porównawczą osób interesujących się tematyką survivalu a osobami, które zaczynają swoją przygodę z powyższym tematem, dane statystyczne plasują się jak w wykresie kołowym.


Z powyższych danych możemy wnioskować, że nasze stwierdzenie "Moda Na Survival" jest jak najbardziej słuszne.

Priorytetem, każdego z nas jest, a na pewno powinno być, zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym i samemu sobie. Bez odpowiedniego szkolenia a na pewno bez ćwiczenia posiadanych umiejętności, powyższego warunku nie będziemy w stanie spełnić.